Artikelen

 1. Drones at Trial: State and Individual (Criminal) Liabilities for Drone Attacks, International Criminal Law Review, 2013 (in press).
 2. Proceeding with the Gbagbo Case Could Undermine the ICC's Legitimacy in Africa, The New African, April 2013 (co-authored with T. Zwart).
 3. Repressailles en Volkenrecht: Een verweer tegen vervolging voor internationale misdrijven?, in: Jack Kooistra (ed.), Repressailles in Nederland 1940-1945 (Grou: Uitgeverij Louise, 2013).
 4. The International Criminal Court in 2011, Introductory Note International Criminal Court, The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2012.
 5. The International Criminal Tribunal for Rwanda in 2011, Introductory Note International Criminal Tribunal for Rwanda, The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2012.
 6. Psychische overmacht: Een noodzakelijke strafuitsluitingsgrond? Strafblad, december 2012.
 7. Legal, Political and Ethical Dimensions of Drone Warfare under International Law: A Preliminary Survey, International Criminal Law Review 12/4, 2012, pp. 697-720.
 8. Rechterlijke (non)controle op 'eyewitness (mis)identification', Ars Aequi, juni 2012, pp. 461-464.
 9. The International Criminal Court in 2010 Pitfalls and Progress of the ICC, Introductory Note International Criminal Court, The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2011.
 10. Compatibility of the 2011 Uwinkindi Case with Human Rights: Comparison with the 2008 Referral Decisions of the ICTR, Introductory Note International Criminal Tribunal for Rwanda, The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2011.
 11. Gerechtelijke dwalingen: Probatio diabolica voor veroordeelden, in: Hoe voorkom je gerechtelijke dwalingen? (ed. Ingrid de Jong), Special Report for the SMVP, 2012, pp. 19-22.
 12. The Legal-Political Connotation of Material Support to Terrorism, The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2010, Vol. II.
 13. Internationaal strafrechtelijke ontwikkelingen: gevolgen voor geopolitieke en justitiële beslissingen, B. Niemijer, M. Smit, P. Winkelman (eds.), Internationalisering, Veiligheid en Recht, Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011, pp. 22-27.
 14. Herziening in de rechtspraktijk, F.W. Bleichrodt (ed.), Herziening in strafzaken, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 15. Superior Responsibilities Under International Criminal Law: Concurrence with Military Ethics, International Studies Journal, 7/3, 2011, pp. 1-18.
 16. The international legal dichotomy of eliminating Bin Laden, International Justice Tribune 128.
 17. Van piraterij naar ‘maritiem terrorisme’: gevolgen voor (internationale) strafrechtelijke jurisdictie, Strafblad, Vol. 8, No 2, 23 April 2010, pp. 97-106.
 18. Het internationaal strafrecht post-1993: opkomst van de internationale straftribunalen, Ars Aequi, Volume 59, Number 1, 2010, pp. 39-41.
 19. Internationale piraterij: naar een supranationale rechtsgang?, Justitiële Verkenningen, Volume 35, December 2009.
 20. Strafrechtelijke implicaties van (private) bestrijding van piraterij, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, No. 4, September 2009.
 21. De internationale strafbaarheid van politieke machtsovername: het perspectief van de SCSL, Strafblad, Volume 7, No. 4, 17 September 2009.
 22. The Future of Guantanamo Bay Trials: Towards a Differentiated and Sui Generis Model, ISJ, Vol. 6, No. 1, Summer 2009.
 23. De zaak Thomas Lubanga: Disclosure-perikelen in de eerste Strafhof-zaak, Ars Aequi September 2009, at 566-569.
 24. The Duality of the Proportionality Principle within Asymmetric Warfare and Ensuing Superior Criminal Responsibilities, International Criminal Law Review, Volume 9, Number 3, 2009 , pp. 501-529.
 25. Oorlog tegen Zeeroverij: rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen, Maritiem Nederland, July 2009, p. 28-31.
 26. The War on Piracy: rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen, in NJB 22 May 2009, at 1273-1276.
 27. The 2003 Iraq Invasion: The Legal and Political Ramifications for the UN Stabilisation Force Operation Iraq and Future Military Operations, in International Studies Journal, Volume 5, No. 2, at 1-20.
 28. ‘Will Obama be able to prosecute Bush’ in Advocatenblad, December 2008, at 756-757.
 29. The proliferation of (International) Criminal Liabilities and Exonerations within Modern Peace Support Operations, in III International Criminal Law (Cherif Bassiouni, ed.) publication December 2008.
 30. Contribution to the Magazine for Social Studies (TSS yearbook): ‘DNA technologie in het strafrecht’, in In de greep van de technologie, December 2008, p. 67-82.
 31. ‘Strafuitsluitend militair geweldgebruik binnen gewapende conflicten: nieuwe inzichten en spanningsvelden’, NJB October 2008.
 32. Contribution ”Transposition of (International) Criminal Liability Modes onto Private Corporations” in Corporate Criminal Liability in Europe (eds. Stanislas Adam, Nathalie Colette-Basecqz, Marc Nihoul), October 2008 at 321-341.
 33. ‘The use of artillery against populated areas in the Gaza strip: legal or legitimate use of force to protect civil population under international (criminal) law?’, in European Law Students Association (ELSA) Magazine, June 2008.
 34. ‘Overdracht van strafmacht door internationale straftribunalen aan Staten: mogelijkheden en beperkingen; de eerste ICTR overdrachtsbeslissing’, Ars Aequi May 2008.
 35. ‘De betekenis van de CEAS voor de toekomstige herziening’, 26 April NJB [Nederlands Juristenblad] 2008.
 36. The Transposition of Military Commanders Discretion onto International Criminal Responsibility for Military Commanders: ‘An Increasing Legal-Political Dilemma within International Criminal Justice’ and ‘The Dichotomy between Judicial Economy and Equality of Arms within International and Internationalized Criminal Trials: A Defense Perspective’, in liber amicorum Prof. Blishenko, publication Fall 2008.
 37. Contribution ‘National and international criminal liability of legal persons: differences and discrepancies’ in the Belgian Colloquium on the Criminal liability of legal persons (Kluwer Law International) expected publication date Fall 2008.
 38. The Transposition of Inter-State Self-Defense and Use of Force onto Operational Mandates for Peace Support Operations, in Peace Support Operations and Their Legal Implications (Roberta Arnold and Geert-Jan Alexander Knoops, eds.,) publication Fall 2008.
 39. Military Criminal Responsibilities for Targeting Suspected Terrorists within (International) Armed Conflicts: Towards a Uniform Framework, in International Criminal Law Review, Volume 8, Number 1, April 2008, pp. 141-159.
 40. ‘De internationaalrechtelijke strafbaarstelling van het rekruteren van kindsoldaten: impact van het tribunalenstrafrecht’ in Strafblad, Volume 6, No. 2, 4 april 2008, pp. 195-204
 41. ‘The Transposition of Superior Responsibility onto Guerrilla Warfare under the Laws of International Criminal tribunals’ in International Criminal Law Review, Volume 7, No. 2-3, 2007.
 42. De voortschrijdende strafprocessuele interrelatie tussen forensische expertise en de verdediging in strafzaken, in A.P.A. Broeders en E.R. Muller (eds), Forensische Wetenschap, Kluwer: Deventer (2008), pp. 677-704.
 43. Revisiting the Abu Graibh Prosecutions from the Perspective of the ICTY and ICTR, in From Human Rights to International Criminal Law: Studies in Honour of An African Jurist, the Late Judge Laïty Kama, 2007.
 44. International Criminal Tribunals, in Encyclopaedia of Law and Society: American and Global Perspectives, Sage, 2007.
 45. Potential (international) criminal law effects of the Genocide judgment of the ICJ in Bosnia v. Serbia on ICTY-prosecutions)[Potentiële (internationale) strafrechtelijke effecten van de genocide uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Bosnië v. Servië op ICTY-vervolgingen], Ars Aequi, July 2007.
 46. Reforming the review system in criminal cases: towards an adequate access to review procedures from the perspective of the convicted person [Hervorming van het herzieningsstelsel in strafzaken: naar een adequate toegang tot de herzieningsprocedure vanuit het perspectief van de veroordeelde], NJB {Nederlands Juristenblad) No. 15, 13 April 2007.
 47. Military criminal responsibilities for targeting suspected terrorists within (international) armed conflicts: towards a uniform framework, in International Criminal Law Review, Issue 2, 2007.
 48. The proliferation of the law of international criminal tribunals within terrorism and ‘unlawful’ combatancy trials after Hamdan v. Rumsfeld, Fordham International Law Journal, Volume 30, no. 3, February 2007.
 49. Collapse of law and order als verzachtende omstandigheden voor commandantenaansprakelijkheid inzake oorlogsmisdrijven [collapse of law and order as mitigating circumstances for command responsibility regarding war crimes, Ars Aequi, October 2006.
 50. The duality of state cooperation within international and national criminal cases, in Fordham International Law Journal, Vol. 30 (2):260-295, 2007.
 51. De toekomst van terrorismeprocessen na de Guantanamo Bay II-beslissing (Hamdan v. Rumsfeld), 27 NJB [Nederlands Juristenblad] 2006.
 52. De medewerking van staten aan internationale straftribunalen [state cooperation with international criminal tribunals and the principle of equality of arms], 4 Themanummer Justitiele Verkenning [judicial magazine] 2006.
 53. The Dissemination of Detainees Rights Awaiting Trial before International and Internationalized Criminal Tribunals, in European Journal of Criminal Policy and Research, (online) 29 November 2006 [Eur J Crim Policy res (2006) 12:165-176].
 54. The Dichotomy between Judicial Economy and Equality of Arms within International and Internationalized Criminal Trials; a Defense Perspective, International Studies Journal Vol. 2, No. 4, 2006.
 55. Onderzoek naar en heropening van gerechtelijke dwalingen: toekomstige competentie van de Hoge Raad of een separaat herzieningshof [Investigation into and reopening of miscarriages of justice; future competence of the Supreme court or a separate revision court?] in Strafblad 3 [‘Criminal Record’ legal magazine in the Netherlands] theme issue: kwaliteitsborging, SDU, 23 june 2006.
 56. Het House of Lords ‘torture’ arrest en de gevolgen voor counter-terrorism door overheden: ‘geheime vluchten’, van CIA tot Guantanamo Bay [The House of Lords’ torture judgment and the consequences for counter-terrorism by governments: secret flights, from CIA to Guantanamo Bay] commentary in Dutch judicial magazine Ars Aequi, February 2006.
 57. The proliferation of the ultimate issue rule pertaining to expert witnesses testimony before international and internationalized criminal courts: pitfalls and paradoxes, Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2005, Volume I, 2006.
 58. The dichotomy between judicial economy and equality of arms within international and internationalized Criminal Trials: a defense perspective, Vol 28 No. 6 Fordham International Law Journal 201-229 (2005).
 59. The Abu Graibh Prosecutions: Judicial ‘Victor’s Justice’ for Military Commanders, International Studies Journal, April 2006.
 60. De internationalisering van militair-strafrechtelijke aansprakelijkheden na Eric O., [Internationalization of military criminal liabilities after the case of ‘Eric O’.] Militair Rechtelijk tijdschrift [Military Law Magazine], October 2005
 61. Commentary in Dutch judicial magazine Ars Aequi: ‘De grenzen van de toelaatbaarheid van nieuw bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure na herziening’{The boundaries of admissibility of new evidence in criminal review proceedings] June 2005.
 62. Book review in RMThemis of Prof. mr. G.L. Coolen’s, Militair straf- en strafprocesrecht [Military criminal law and criminal procedures], 4th edition, studypockets criminal law nr. 8, Deventer, publication april 2005, Volume 2.
 63. De Samenloop van Rechtspraak en Semi-Wetgevende Macht binnen het Systeem van Internationale en Gemengde Straftribunalen: Een Spanningsveld? [The concurrence of case law and semi-legislative power within the system of international and internationalized criminal tribunals: an area of tension?] in liber amicorum for Prof. Reijntjes, autumn 2005.
 64. The Abu Graibh prosecutions, Nederlands Juristenblad [Dutch legal Magazine], Vol. 15, 15 April 2005.
 65. Terrorisme bestrijding als grondslag voor hervorming van het strafrecht: rechtsstatelijke gevaren en valkuilen, [Suppression of Terrorism as foundation for the reformation of criminal law: constitutional pitfalls and dangers?] in Nota Bene, April 2005.
 66. Commentary in judicial magazine Ars Aequi: ‘Het Zwolsman-arrest vanuit rechtsvormend perspectief: De opkomst van de moreel-ethische dimensie van de (niet-) ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging wegens onbehoorlijk Overheidsoptreden’ [The Zwolsman-judgment], May 2005.
 67. Commentary in judicial magazine Ars Aequi: ‘De controlerende functie van de Hoge Raad bij het redresseren van rechterlijke dwalingen: De strafrechtelijke revisie in rechtsbeschermend perspectief: een vervolg’ [the controlling role of the Supreme Court in readdressing miscarriages of justice; follow up] March 2005.
 68. Commentary in judicial Magazine Ars Aequi; ‘De Controlerende functie van de Hoge Raad bij het redresseren van rechterlijke dwalingen: De strafrechtelijke revisie in rechtsbeschermend perspectief’ [the controlling role of the Supreme Court in readdressing miscarriages of justice] February 2005.
 69. The Jurisprudence of the International and Internationalized Criminal Courts as Quasi-Legislative Sources: Compliance with the Doctrine of Separation of Powers? International Studies Journal, Vol. 1, no. 3, 2005.
 70. Melai/Groenhuijsen c.s. losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering (Commentary on art. 563 of the Dutch Code of Criminal Proceedings) with co-author Mr. F. van Laanen, December 2004.
 71. Melai/Groenhuijsen c.s. losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering (Commentary on art. 562 of the Dutch Code of Criminal Proceedings), December 2004.
 72. Defenses in Encyclopaedia of Genocide and Crimes Against Humanity, November 2004.
 73. Challenging the Legitimacy of Initiating Contemporary International Criminal Proceedings: Rethinking Prosecutorial Discretionary Powers from a Legal, Ethical and Political Perspective, Criminal Law Forum, Volume XV, Issue 4, spring 2004 and published in International Studies Journal, Vol.1, no.1. 2004.
 74. Commentary in Ars Aequi (criminal law journal) on a judgment by the Rotterdam District Court of 7 April 2004, case no. 10/000050-03: ‘The semi-monistic influence of the ICC Statute on national criminal prosecution of international crimes’, October 2004.
 75. De legitimiteit van international strafrechtelijke vervolgingen: grenzen van de discretionaire bevoegdheid van aanklagers bij internationale straftribunalen (The legitimacy of international criminal prosecution: limits of discretionary jurisdiction of prosecutors at international tribunals), Pompe Bundel (Special Edition published by the law faculty of Utrecht University, 2004.
 76. De (inter)nationale strafrechtelijke betekenis en implicaties van geweldsinstructies voor buitenlandse militaire missies, (the (inter)national criminal meaning and implications of Rules of Engagement for foreign military missions) Delikt & Delinkwent (criminal law journal), Volume. 6, June 2004.
 77. Prosecution after an outbreak of subacute aluminum intoxication in a hemodialysis center, (K. Berend, G.G.J. Knoops, F.A. de Wolff) in Subacute aluminium intoxication in a hemodialysis center, Legal Medicine, Volume 6 2004.
 78. Transnationale invloed van plea agreements op uitleveringen aan de VS, (transnational influence of plea agreements on extradition to the U.S.)commentary for criminal law journal Ars Aequi, January 2004.
 79. International and Internationalized Criminal Courts: the New Face of International Peace and Security? International Criminal Law Review, Volume 4, spring 2005.
 80. International Criminal Law Liability for Interrogation Methods by Military Personnel under Customary International Law and the ICC Statute, International Criminal Law Review, Volume 4, 2004.
 81. Prosecution after an outbreak of subacute aluminum intoxication in a hemodialysis center, (K. Berend, G.G.J. Knoops, F.A. de Wolff) in Subacute aluminium intoxication in a hemodialysis center, november 2003.
 82. De internationaal strafrechtelijke grenzen en dilemma’s van ondervragingstechnieken, (the international criminal law limits and dilemmas of interrogation methods) Ars Aequi, September 2003.
 83. Significance of defenses to genocide, crimes against humanityin ‘Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity’ (Macmillan Reference USA), chief-editor Prof. D.L. Shelton, August 2003.
 84. Commentator to the Losbladige Handboek (the Dutch criminal code, section international cooperation in criminal matters) Het Wetboek van Strafvordering - Internationale en Interregionale Samenwerking in Strafzaken (Kluwer); autumn 2003.
 85. International terrorism: the changing face of international extradition and European criminal law, Maastricht Journal of Comparative and European Law, Volume 10, number 2 of 2003.
 86. Extensivering van de rol van de forensisch deskundige bij psychische overmacht, bijdrage in de jaarbundel 2001 van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap Amsterdam, Gouda Quint, autumn 2003.
 87. Commentator in the Sixth Volume of Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals (eds. Andre Klip en Goran Sluiter), 2003.
 88. De verdediging van verdachten met psychiatrische problemen, Chapter 13 of Kluwer’s Handboek voor de Verdediging (textbook for defense in criminal matters), 2003.
 89. Rules of Engagement: Internationaalrechtelijke, ethische en operationele implicaties, Marineblad December 2002, nr. 12, p. 330-337.
 90. De Puttense Moordzaak: herzieningsrechtelijke implicaties van de voortschrijdende forensische expertise in strafzaken, Nederlands Juristenblad, 23 August 2002.
 91. Commentary on the Dutch Code on criminal procedural law (Kluwer’s losbladige editie,Wetboek van Strafvordering, Melai/Groenhuijsen):
  - art. 196-198 (published in April 2001)
  - art. 300 en 317 (published in October 2001)
  - art. 509 a-e (published in Oct./Nov. 2002).
 92. Extraterritorial and exonerative application of the use of force during maritime law enforcement operating on the high seas, Virginia Journal of International Law, submitted, 2002.
 93. NeurobiologicalCauses of Affective Crimes: Explanatory Powers of Neurogenetics, International Journal of Law and Psychiatry (G.G.J. Knoops & D.F. Swaab), submitted, 2001.
 94. TBSen straftoemeting: Van reparatie naar revalidatie of rehabilitatie?, 2 Trema Straftoemetingsbulletin 50-53, 2000.
 95. De positie van de Forensisch psychiater en psychologie in relatie tot strafuitsluitingsgronden, 3 Trias 2-3, 16, 2000.
 96. Interstatelijk Noodweerrecht: disculpatiegrond voor internationaalrechtelijke onrechtmatige daad, 43 Nederlands Juristenblad 2016-2021, 1999.
 97. The Lockerbie-Affaire: (transponering van internationaalrechtelijke staatsaansprakelijkheid naar nationale jurisdictie. No hiding place for the State?), 29 Delikt & Delinkwent (criminal law journal) 601-613, 1999.
 98. Neurogenetica in het Strafrecht; nieuwe visie op opzet en toerekeningsvatbaarheid, 22 Advocatenblad 1125-1127, 1999.
 99. Het EVRM en de Internationale Overdracht van Gevonniste Personen, 3 Advocatenblad 133-138, 1999.

Knoops’ advocaten
Concertgebouwplein 25
1071 LM Amsterdam
Telefoon 020 470 51 51